Поиск

(Tango, Jazz) Marcin Wyrostek & Tango Corazon Quintet - Magia del Tango - 2009, FLAC (tracks+.cue) lossless

Треклист:
Marcin Wyrostek & Tango Corazon Quintet / Magia del Tango
Жанр: Tango, Jazz
Страна-производитель диска: Poland
Год издания диска: 2009
Издатель (лейбл): Polckie Radio
Аудио кодек: FLAC (*.flac)
Тип рипа: tracks+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 51:48
Источник (релизер): Cеть
Наличие сканов в содержимом раздачи: да
Треклист:
1 Heavy Tango 6:45
2 Primavera Porteña 5:32
3 Verano Porteño 6:45
4 Otono Porteño 8:28
5 Invierno Porteño 7:40
6 Fugata Aus Silfo Y Ondina Nr.2 3:44
7 Milonga Del Angel 5:56
8 Adios Nonino 6:58
 
Лог создания рипа
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Sprawozdanie ze zgrywania programem EAC z 19. Grudnia 2009, 18:50
Marcin Wyrostek/Tango Corazon Quintet / Magia del Tango
Uїyty napкd: TSSTcorpCDDVDW SH-S203P Adapter: 3 ID: 1
Tryb odczytu: : Bezpieczny
Dokіadny strumieс : Tak
Neutralizacja bufora napкdu : Tak
Zwracanie bікdуw C2 : Nie
Korekta poіoїenia dla odczytu : 6
Nadczytywanie w obszarach LeadIn i LeadOut : Nie
Dopeіnianie cisz№ brakuj№cych prуbek : Tak
Usuwanie pocz№tkowych i koсcowych blokуw ciszy : Nie
Do przeliczenia sumy kontrolnej CRC uїywane s№ prуbki zerowe : Nie
Interfejs : Wewnкtrzny interfejs Win32 dla Windows NT i 2000
Przerwy : Pominiкte
Uїyty format wyjњciowy : Wewnкtrzne procedury WAV
Format prуbki : 44.100 Hz; 16 bitуw; stereo
TOC zgranej pіyty
Utwуr | Pocz№tek | Dіugoњж | Sektor pocz№tkowy | Sektor koсcowy
------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 6:45.50 | 0 | 30424
2 | 6:45.50 | 5:32.55 | 30425 | 55379
3 | 12:18.30 | 6:45.61 | 55380 | 85815
4 | 19:04.16 | 8:28.56 | 85816 | 123971
5 | 27:32.72 | 7:40.39 | 123972 | 158510
6 | 35:13.36 | 3:44.72 | 158511 | 175382
7 | 38:58.33 | 5:56.61 | 175383 | 202143
8 | 44:55.19 | 6:58.41 | 202144 | 233534
Nagranie 1
Њcieїka pliku M:\6 na Blog\Marcin Wyrostek_Tango Corazon Quintet - Magia del Tango\01 - Havey Tango - Richard Galliano.wav
Dіugoњж przerwy 0:00:02.00
Poziom wysterowania 100.0 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC testowana 69A23754
CRC kopii 69A23754
Nagranie nie w peіni zgrane, nie wyszukiwane w AccurateRip
Kopia bezbікdna
Nagranie 2
Њcieїka pliku M:\6 na Blog\Marcin Wyrostek_Tango Corazon Quintet - Magia del Tango\02 - Primavera Portena - Astor Piazzolla.wav
Dіugoњж przerwy 0:00:01.73
Poziom wysterowania 100.0 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC testowana 7438872B
CRC kopii 7438872B
Nagranie nie w peіni zgrane, nie wyszukiwane w AccurateRip
Kopia bezbікdna
Nagranie 3
Њcieїka pliku M:\6 na Blog\Marcin Wyrostek_Tango Corazon Quintet - Magia del Tango\03 - Verano Porteno - Astor Piazzolla.wav
Dіugoњж przerwy 0:00:01.68
Poziom wysterowania 100.0 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC testowana 8B5143DB
CRC kopii 8B5143DB
Nagranie nie w peіni zgrane, nie wyszukiwane w AccurateRip
Kopia bezbікdna
Nagranie 4
Њcieїka pliku M:\6 na Blog\Marcin Wyrostek_Tango Corazon Quintet - Magia del Tango\04 - Otono Porteno - Astor Piazzolla.wav
Dіugoњж przerwy 0:00:01.70
Poziom wysterowania 98.4 %
Jakoњж nagrania 99.9 %
CRC testowana D2BFCA17
CRC kopii D2BFCA17
Nagrania nie ma w bazie danych AccurateRip
Kopia bezbікdna
Nagranie 5
Њcieїka pliku M:\6 na Blog\Marcin Wyrostek_Tango Corazon Quintet - Magia del Tango\05 - Invierno Porteno - Astor Piazzolla.wav
Poziom wysterowania 100.0 %
Jakoњж nagrania 99.9 %
CRC testowana BF895EF0
CRC kopii BF895EF0
Nagranie nie w peіni zgrane, nie wyszukiwane w AccurateRip
Kopia bezbікdna
Nagranie 6
Њcieїka pliku M:\6 na Blog\Marcin Wyrostek_Tango Corazon Quintet - Magia del Tango\06 - Fugata aus Silfo y Ondina Nr.2 - Astor Piazzolla.wav
Dіugoњж przerwy 0:00:02.71
Poziom wysterowania 100.0 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC testowana ACC1F45B
CRC kopii ACC1F45B
Nagranie nie w peіni zgrane, nie wyszukiwane w AccurateRip
Kopia bezbікdna
Nagranie 7
Њcieїka pliku M:\6 na Blog\Marcin Wyrostek_Tango Corazon Quintet - Magia del Tango\07 - Milonga del Angel - Astor Piazzolla.wav
Dіugoњж przerwy 0:00:02.70
Poziom wysterowania 90.5 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC testowana 1DCC18A2
CRC kopii 1DCC18A2
Nagranie nie w peіni zgrane, nie wyszukiwane w AccurateRip
Kopia bezbікdna
Nagranie 8
Њcieїka pliku M:\6 na Blog\Marcin Wyrostek_Tango Corazon Quintet - Magia del Tango\08 - Adios Nonino - Astor Piazzolla.wav
Dіugoњж przerwy 0:00:01.71
Poziom wysterowania 95.3 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC testowana EAB40626
CRC kopii EAB40626
Nagrania nie ma w bazie danych AccurateRip
Kopia bezbікdna
2 nie ma w bazie danych AccurateRip
6 nie w peіni zgrane, nie wyszukiwane w AccurateRip
Nie moїna potwierdziж akuratnoњci їadnego nagrania
Nie byіo bікdуw
Koniec raportu
 
Содержание индексной карты (.CUE)
REM GENRE Classical
REM DATE 2009
REM DISCID 5E0C2908
REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb5"
PERFORMER "Marcin Wyrostek/Tango Corazon Quintet"
TITLE "Magia del Tango"
FILE "01 - Havey Tango - Richard Galliano.wav" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Havey Tango - Richard Galliano"
PERFORMER "Marcin Wyrostek/Tango Corazon Quintet"
INDEX 01 00:00:00
FILE "02 - Primavera Portena - Astor Piazzolla.wav" WAVE
TRACK 02 AUDIO
TITLE "Primavera Portena - Astor Piazzolla"
PERFORMER "Marcin Wyrostek/Tango Corazon Quintet"
INDEX 00 00:00:00
INDEX 01 00:01:73
FILE "03 - Verano Porteno - Astor Piazzolla.wav" WAVE
TRACK 03 AUDIO
TITLE "Verano Porteno - Astor Piazzolla"
PERFORMER "Marcin Wyrostek/Tango Corazon Quintet"
INDEX 00 00:00:00
INDEX 01 00:01:68
FILE "04 - Otono Porteno - Astor Piazzolla.wav" WAVE
TRACK 04 AUDIO
TITLE "Otono Porteno - Astor Piazzolla"
PERFORMER "Marcin Wyrostek/Tango Corazon Quintet"
INDEX 00 00:00:00
INDEX 01 00:01:70
FILE "05 - Invierno Porteno - Astor Piazzolla.wav" WAVE
TRACK 05 AUDIO
TITLE "Invierno Porteno - Astor Piazzolla"
PERFORMER "Marcin Wyrostek/Tango Corazon Quintet"
INDEX 01 00:00:00
FILE "06 - Fugata aus Silfo y Ondina Nr.2 - Astor Piazzolla.wav" WAVE
TRACK 06 AUDIO
TITLE "Fugata aus Silfo y Ondina Nr.2 - Astor Piazzolla"
PERFORMER "Marcin Wyrostek/Tango Corazon Quintet"
INDEX 00 00:00:00
INDEX 01 00:02:71
FILE "07 - Milonga del Angel - Astor Piazzolla.wav" WAVE
TRACK 07 AUDIO
TITLE "Milonga del Angel - Astor Piazzolla"
PERFORMER "Marcin Wyrostek/Tango Corazon Quintet"
INDEX 00 00:00:00
INDEX 01 00:02:70
FILE "08 - Adios Nonino - Astor Piazzolla.wav" WAVE
TRACK 08 AUDIO
TITLE "Adios Nonino - Astor Piazzolla"
PERFORMER "Marcin Wyrostek/Tango Corazon Quintet"
INDEX 00 00:00:00
INDEX 01 00:01:71
 
Об альбоме (сборнике)
18:09
261
Нет комментариев. Ваш будет первым!