Вы используете незарегистрированную версию компонента "Вкладки"!

Поиск

( Jazz, Progressive Jazz, Modern Creative) Michel Portal - Minneapolis We Insist! - 2002 (EmArcy), FLAC (tracks+.cue), lossless

Треклист:


Michel Portal - Minneapolis We Insist!
Жанр: Jazz, Progressive Jazz, Modern Creative
Год выпуска: 2002
Формат: FLAC (tracks+.cue)
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность
Источник: ed2k

tracks

01-Good bye pork pie hat.flac
02-Take the Portal.flac
03-On Nicolet Avenue.flac
04-Domimonk.flac
05-Sky tinted water.flac
06-Matourmatourmatoumalet.flac
07-MP on the run.flac
08-Solitudes.flac
09-Open season.flac
10-Introduction to Judy Garland.flac
11-Judy Garland.flac
12-Shopping for black shirts.flac
13-Unspoken truth.flac
14-Solitudes (Slight return).flac
15-Everything must change.flac


 
logfile
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Sprawozdanie ze zgrywania programem EAC z 16. Listopada 2008, 1:31
Michel Portal / Minneapolis We Insist !
Uїyty napкd: _NEC DVD_RW ND-4571A Adapter: 0 ID: 1
Tryb odczytu: : Bezpieczny
Dokіadny strumieс : Tak
Neutralizacja bufora napкdu : Nie
Zwracanie bікdуw C2 : Tak
Korekta poіoїenia dla odczytu : 48
Nadczytywanie w obszarach LeadIn i LeadOut : Nie
Dopeіnianie cisz№ brakuj№cych prуbek : Tak
Usuwanie pocz№tkowych i koсcowych blokуw ciszy : Tak
Do przeliczenia sumy kontrolnej CRC uїywane s№ prуbki zerowe : Nie
Interfejs : Zainstalowane zewnкtrzne sterowniki ASPI
Przerwy : Nie wykryte, zatem dodawane do poprzedniego nagrania
Uїyty format wyjњciowy : Wewnкtrzne procedury WAV
Format prуbki : 44.100 Hz; 16 bitуw; stereo
Uїyte przesuniкcie poіoїenia dla kompresji : 0
TOC zgranej pіyty
Utwуr | Pocz№tek | Dіugoњж | Sektor pocz№tkowy | Sektor koсcowy
------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 7:53.38 | 0 | 35512
2 | 7:53.38 | 8:05.36 | 35513 | 71923
3 | 15:58.74 | 6:14.09 | 71924 | 99982
4 | 22:13.08 | 8:48.02 | 99983 | 139584
5 | 31:01.10 | 4:33.05 | 139585 | 160064
6 | 35:34.15 | 5:09.04 | 160065 | 183243
7 | 40:43.19 | 4:38.48 | 183244 | 204141
8 | 45:21.67 | 5:31.47 | 204142 | 229013
9 | 50:53.39 | 6:31.44 | 229014 | 258382
10 | 57:25.08 | 0:18.56 | 258383 | 259788
11 | 57:43.64 | 3:37.56 | 259789 | 276119
12 | 61:21.45 | 4:07.47 | 276120 | 294691
13 | 65:29.17 | 4:28.19 | 294692 | 314810
14 | 69:57.36 | 0:37.35 | 314811 | 317620
15 | 70:34.71 | 7:36.39 | 317621 | 351859
Nagranie 1
Њcieїka pliku D:\Records\EAC\Michel Portal_Minneapolis We Insist !\Michel Portal_2002_Minneapolis We Insist !_01_Good bye pork pie hat.wav
Poziom wysterowania 96.5 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC kopii D5BE11B6
Kopia bezbікdna
Nagranie 2
Њcieїka pliku D:\Records\EAC\Michel Portal_Minneapolis We Insist !\Michel Portal_2002_Minneapolis We Insist !_02_Take the Portal.wav
Poziom wysterowania 98.8 %
Jakoњж nagrania 99.9 %
CRC kopii 959CD307
Kopia bezbікdna
Nagranie 3
Њcieїka pliku D:\Records\EAC\Michel Portal_Minneapolis We Insist !\Michel Portal_2002_Minneapolis We Insist !_03_On Nicolet Avenue.wav
Poziom wysterowania 98.8 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC kopii 3E453E5A
Kopia bezbікdna
Nagranie 4
Њcieїka pliku D:\Records\EAC\Michel Portal_Minneapolis We Insist !\Michel Portal_2002_Minneapolis We Insist !_04_Domimonk.wav
Poziom wysterowania 98.8 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC kopii 177A2CC3
Kopia bezbікdna
Nagranie 5
Њcieїka pliku D:\Records\EAC\Michel Portal_Minneapolis We Insist !\Michel Portal_2002_Minneapolis We Insist !_05_Sky tinted water.wav
Poziom wysterowania 98.1 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC kopii DF0E458C
Kopia bezbікdna
Nagranie 6
Њcieїka pliku D:\Records\EAC\Michel Portal_Minneapolis We Insist !\Michel Portal_2002_Minneapolis We Insist !_06_Matourmatourmatoumalet.wav
Poziom wysterowania 98.8 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC kopii 7A89BCEF
Kopia bezbікdna
Nagranie 7
Њcieїka pliku D:\Records\EAC\Michel Portal_Minneapolis We Insist !\Michel Portal_2002_Minneapolis We Insist !_07_MP on the run.wav
Poziom wysterowania 98.8 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC kopii B692E903
Kopia bezbікdna
Nagranie 8
Њcieїka pliku D:\Records\EAC\Michel Portal_Minneapolis We Insist !\Michel Portal_2002_Minneapolis We Insist !_08_Solitudes.wav
Poziom wysterowania 33.4 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC kopii 76BC950A
Kopia bezbікdna
Nagranie 9
Њcieїka pliku D:\Records\EAC\Michel Portal_Minneapolis We Insist !\Michel Portal_2002_Minneapolis We Insist !_09_Open season.wav
Poziom wysterowania 98.8 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC kopii 6A6CCF9B
Kopia bezbікdna
Nagranie 10
Њcieїka pliku D:\Records\EAC\Michel Portal_Minneapolis We Insist !\Michel Portal_2002_Minneapolis We Insist !_10_Introduction to Judy Garland.wav
Poziom wysterowania 9.8 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC kopii E07046F4
Kopia bezbікdna
Nagranie 11
Њcieїka pliku D:\Records\EAC\Michel Portal_Minneapolis We Insist !\Michel Portal_2002_Minneapolis We Insist !_11_Judy Garland.wav
Poziom wysterowania 79.6 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC kopii 51E347B0
Kopia bezbікdna
Nagranie 12
Њcieїka pliku D:\Records\EAC\Michel Portal_Minneapolis We Insist !\Michel Portal_2002_Minneapolis We Insist !_12_Shopping for black shirts.wav
Poziom wysterowania 98.8 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC kopii D2A7F304
Kopia bezbікdna
Nagranie 13
Њcieїka pliku D:\Records\EAC\Michel Portal_Minneapolis We Insist !\Michel Portal_2002_Minneapolis We Insist !_13_Unspoken truth.wav
Poziom wysterowania 95.6 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC kopii C3F59963
Kopia bezbікdna
Nagranie 14
Њcieїka pliku D:\Records\EAC\Michel Portal_Minneapolis We Insist !\Michel Portal_2002_Minneapolis We Insist !_14_Solitudes (Slight return).wav
Poziom wysterowania 5.0 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC kopii CC37C398
Kopia bezbікdna
Nagranie 15
Њcieїka pliku D:\Records\EAC\Michel Portal_Minneapolis We Insist !\Michel Portal_2002_Minneapolis We Insist !_15_Everything must change.wav
Poziom wysterowania 98.8 %
Jakoњж nagrania 100.0 %
CRC kopii 50366EFF
Kopia bezbікdna
Nie byіo bікdуw
Koniec raportu

 
.cue
REM GENRE Jazz
REM DATE 2002
REM DISCID E312530F
REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb4"
PERFORMER "Michel Portal"
TITLE "Minneapolis We Insist !"
FILE "01_Good bye pork pie hat.flac" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Good bye pork pie hat"
PERFORMER "Michel Portal"
ISRC FRZ020280170
INDEX 01 00:00:00
FILE "02_Take the Portal.flac" WAVE
TRACK 02 AUDIO
TITLE "Take the Portal"
PERFORMER "Michel Portal"
ISRC FRZ020280180
PREGAP 00:00:18
INDEX 01 00:00:00
FILE "03_On Nicolet Avenue.flac" WAVE
TRACK 03 AUDIO
TITLE "On Nicolet Avenue"
PERFORMER "Michel Portal"
ISRC FRZ020280190
PREGAP 00:00:02
INDEX 01 00:00:00
FILE "04_Domimonk.flac" WAVE
TRACK 04 AUDIO
TITLE "Domimonk"
PERFORMER "Michel Portal"
ISRC FRZ020280200
PREGAP 00:00:10
INDEX 01 00:00:00
FILE "05_Sky tinted water.flac" WAVE
TRACK 05 AUDIO
TITLE "Sky tinted water"
PERFORMER "Michel Portal"
ISRC FRZ020280210
PREGAP 00:00:12
INDEX 01 00:00:00
FILE "06_Matourmatourmatoumalet.flac" WAVE
TRACK 06 AUDIO
TITLE "Matourmatourmatoumalet"
PERFORMER "Michel Portal"
ISRC FRZ020280220
INDEX 01 00:00:00
FILE "07_MP on the run.flac" WAVE
TRACK 07 AUDIO
TITLE "MP on the run"
PERFORMER "Michel Portal"
ISRC FRZ020280230
INDEX 01 00:00:00
FILE "08_Solitudes.flac" WAVE
TRACK 08 AUDIO
TITLE "Solitudes"
PERFORMER "Michel Portal"
ISRC FRZ020280240
PREGAP 00:00:09
INDEX 01 00:00:00
FILE "09_Open season.flac" WAVE
TRACK 09 AUDIO
TITLE "Open season"
PERFORMER "Michel Portal"
ISRC FRZ020280250
PREGAP 00:00:01
INDEX 01 00:00:00
FILE "10_Introduction to Judy Garland.flac" WAVE
TRACK 10 AUDIO
TITLE "Introduction to Judy Garland"
PERFORMER "Michel Portal"
ISRC FRZ020280260
PREGAP 00:00:04
INDEX 01 00:00:00
FILE "11_Judy Garland.flac" WAVE
TRACK 11 AUDIO
TITLE "Judy Garland"
PERFORMER "Michel Portal"
ISRC FRZ020280270
INDEX 01 00:00:00
FILE "12_Shopping for black shirts.flac" WAVE
TRACK 12 AUDIO
TITLE "Shopping for black shirts"
PERFORMER "Michel Portal"
ISRC FRZ020280280
PREGAP 00:00:07
INDEX 01 00:00:00
FILE "13_Unspoken truth.flac" WAVE
TRACK 13 AUDIO
TITLE "Unspoken truth"
PERFORMER "Michel Portal"
ISRC FRZ020280620
INDEX 01 00:00:00
FILE "14_Solitudes (Slight return).flac" WAVE
TRACK 14 AUDIO
TITLE "Solitudes (Slight return)"
PERFORMER "Michel Portal"
ISRC FRZ020280630
PREGAP 00:00:13
INDEX 01 00:00:00
FILE "15_Everything must change.flac" WAVE
TRACK 15 AUDIO
TITLE "Everything must change"
PERFORMER "Michel Portal"
ISRC FRZ020280640
PREGAP 00:00:05
INDEX 01 00:00:00
другие релизы
Any questions -> support@pro-jazz.com. По всем вопросам пишите -> support@pro-jazz.com
15:10
171
Нет комментариев. Ваш будет первым!