Поиск

(Contemporary Jazz, Chamber Music, Neoclassical) Ketil Bjornstad & Bugge Wesseltof - S@motnosc w Sieci - 2006, FLAC (tracks+.cue), lossless

(Contemporary Jazz, Chamber Music, Neoclassical) Ketil Bjornstad & Bugge Wesseltof - S@motnosc w Sieci - 2006, FLAC (tracks+.cue), lossless
Треклист:
Ketil Bjørnstad & Bugge Wesseltof - S@motność w Sieci
Жанр: Contemporary Jazz, Chamber Music, Neoclassical
Год издания диска: 2006
Страна: Норвегия
Аудиокодек: FLAC (*.flac)
Тип рипа: tracks+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 01:05:37
Источник (релизер): Найдено в сети
Наличие сканов в содержимом раздачи: нет
Треклист:
01. Ketil Bjornstad - Shimmering (05:04)
02. Ketil Bjornstad - Prelude 19 (03:28)
03. Ketil Bjornstad - The Memory (04:26)
04. Ketil Bjornstad - Prelude 13 (06:35)
05. Bugge Wesseltoft - Existence (05:28)
06. Ketil Bjornstad - Days in Paris (04:54)
07. Bugge Wesseltoft - You Might Say (06:28)
08. Ketil Bjornstad - Pianology 1 (09:24)
09. Ketil Bjornstad - The Sea Part II (07:27)
10. Ketil Bjornstad - Blue Man (06:09)
11. Ketil Bjornstad - Lovers' Infiniteness (06:46)
 
Лог создания рипа
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007
Sprawozdanie ze zgrywania programem EAC z 28. Czerwca 2010, 23:52
Ketil Bjornstad / S@motnosc w sieci
Uїyty napкd: TEAC CD-W54E Adapter: 1 ID: 0
Tryb odczytu: : Bezpieczny
Dokіadny strumieс : Tak
Neutralizacja bufora napкdu : Tak
Zwracanie bікdуw C2 : Nie
Korekta poіoїenia dla odczytu : 685
Nadczytywanie w obszarach LeadIn i LeadOut : Nie
Dopeіnianie cisz№ brakuj№cych prуbek : Tak
Usuwanie pocz№tkowych i koсcowych blokуw ciszy : Nie
Do przeliczenia sumy kontrolnej CRC uїywane s№ prуbki zerowe : Nie
Interfejs : Wewnкtrzny interfejs Win32 dla Windows NT i 2000
Uїyty format wyjњciowy : Koder uїytkownika
Wybrana przepіywnoњж bitуw : 1024 kBit/s
Jakoњж : Wysoka
Dodawanie znacznikуw ID3 : Nie
Kompresor linii poleceс : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Dodatkowe opcje linii poleceс : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
TOC zgranej pіyty
Utwуr | Pocz№tek | Dіugoњж | Sektor pocz№tkowy | Sektor koсcowy
------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 5:03.72 | 0 | 22796
2 | 5:03.72 | 3:27.40 | 22797 | 38361
3 | 8:31.37 | 4:25.48 | 38362 | 58284
4 | 12:57.10 | 6:34.54 | 58285 | 87888
5 | 19:31.64 | 5:27.66 | 87889 | 112479
6 | 24:59.55 | 4:54.01 | 112480 | 134530
7 | 29:53.56 | 6:28.11 | 134531 | 163641
8 | 36:21.67 | 9:24.17 | 163642 | 205958
9 | 45:46.09 | 7:26.40 | 205959 | 239448
10 | 53:12.49 | 6:08.48 | 239449 | 267096
11 | 59:21.22 | 6:46.07 | 267097 | 297553
Stan i bікdy zakresu
Wybrany zakres
Њcieїka pliku C:\Temp\Ketil Bjornstad - Samotnosc w sieci\Ketil Bjornstad - Samotnosc w sieci.wav
Poziom wysterowania 96.5 %
Jakoњж zakresu 100.0 %
CRC kopii C4E514D9
Kopia bezbікdna
Nie byіo bікdуw
Podsumowanie AccurateRip
Nagranie 1 zgrane bezbікdnie (wiarygodnoњж 1) [B6D677DA]
Nagranie 2 zgrane bezbікdnie (wiarygodnoњж 1) [CACDDC39]
Nagranie 3 zgrane bezbікdnie (wiarygodnoњж 1) [F21FDEF4]
Nagranie 4 zgrane bezbікdnie (wiarygodnoњж 1) [2937CBDD]
Nagranie 5 zgrane bezbікdnie (wiarygodnoњж 1) [F4F1BA21]
Nagranie 6 zgrane bezbікdnie (wiarygodnoњж 1) [EE6FB4A2]
Nagranie 7 zgrane bezbікdnie (wiarygodnoњж 1) [D01E116A]
Nagranie 8 zgrane bezbікdnie (wiarygodnoњж 1) [34C36691]
Nagranie 9 zgrane bezbікdnie (wiarygodnoњж 1) [F29C80A4]
Nagranie 10 zgrane bezbікdnie (wiarygodnoњж 1) [DC855633]
Nagranie 11 zgrane bezbікdnie (wiarygodnoњж 1) [5B13F681]
Wszystkie nagrania zostaіy zgrane akuratnie
Koniec raportu
 
Содержание индексной карты (.CUE)
REM GENRE Soundtrack
REM DATE 2006
REM DISCID 980F7F0B
REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb3"
PERFORMER "Ketil Bjornstad"
TITLE "S@motnosc w sieci"
FILE "Ketil Bjornstad - Samotnosc w sieci.flac" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Shimmering"
PERFORMER "Ketil Bjornstad"
FLAGS DCP
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
TITLE "Prelude 19"
PERFORMER "Ketil Bjornstad"
FLAGS DCP
INDEX 01 05:03:72
TRACK 03 AUDIO
TITLE "The Memory"
PERFORMER "Ketil Bjornstad"
FLAGS DCP
INDEX 01 08:31:37
TRACK 04 AUDIO
TITLE "Prelude 13"
PERFORMER "Ketil Bjornstad"
FLAGS DCP
INDEX 01 12:57:10
TRACK 05 AUDIO
TITLE "Existence by Bugge Wesseltoft"
PERFORMER "Ketil Bjornstad"
FLAGS DCP
INDEX 01 19:31:64
TRACK 06 AUDIO
TITLE "Days in Paris"
PERFORMER "Ketil Bjornstad"
FLAGS DCP
INDEX 01 24:59:55
TRACK 07 AUDIO
TITLE "You Might Say by Bugge Wesseltoft"
PERFORMER "Ketil Bjornstad"
FLAGS DCP
INDEX 01 29:53:56
TRACK 08 AUDIO
TITLE "Pianology 1"
PERFORMER "Ketil Bjornstad"
FLAGS DCP
INDEX 01 36:21:67
TRACK 09 AUDIO
TITLE "The Sea Part II"
PERFORMER "Ketil Bjornstad"
FLAGS DCP
INDEX 01 45:46:09
TRACK 10 AUDIO
TITLE "Blue Man"
PERFORMER "Ketil Bjornstad"
FLAGS DCP
INDEX 01 53:12:49
TRACK 11 AUDIO
TITLE "Lovers' Infinitness"
PERFORMER "Ketil Bjornstad"
FLAGS DCP
INDEX 01 59:21:22
Download available for power users only.
04:36
331
Нет комментариев. Ваш будет первым!